PRACTICĂ

PRACTICA DE SPECIALITATE
Regulament privind organizarea și desfașurarea practicii de specialitate
În planul de învăţământ al facultăţii (Sistemul Bologna) este prevăzut un stagiu de practică de specialitate de 84 de ore, desfășurată pe întreg semestrul IV.
Acest stagiu are ca obiectiv cunoaşterea specificului firmelor de comerţ exterior, aprofundarea unor aspecte privind modul de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţilor de comerţ exterior, modalităţile practice de desfăşurare a activităţii de cercetare ştiinţifică economică.
Procesul de instruire practică se desfăşoară în conformitate cu regulamentul privind această activitate la nivelul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir (UCDC).
Pentru evaluarea activității de practică, studenții de la programul de studii de licență vor prezenta următoarele:
Caietul de practică care trebuie să cuprindă consemnarea în detalii semnificative, complete a activităților zilnice urmărind tematica propusă.
Proiectul de practică este o lucrare care se va dezvolta pe o temă din domeniul economie şi afaceri internaţionale,
✓ O adeverință de practică eliberata de instituția în cadrul căreia au efectuat stagiul de practică.
Convenția de practică.
EnglishRomanian