Informații Examen de disertație

Disertație – Sesiunea IULIE 2022
Perioadă înscrieri:
27.06.2022 – 02.07.2022
Gestiune Și audit financiar
Susținere examen de disertație: 06.07.2022
MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR
Susținere examen de disertație: 07.07.2022
MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL
Susținere examen de disertație: 07.07.2022
Taxa de diserație: 700 LEI
Regulament privind organizarea și desfățurarea examenelor de licență și disertație
Documente necesare pentru înscrierea la examenul de disertație:
cerere tip de înscriere la examen - se regăsește pe contul de student în Arhiva de diserație;
declarația semată olograf privind originalitatea lucrării de diserație - se regăsește pe contul de student în Arhiva de diserație;
lucrarea de disertație - cartonată;
un CD care să conțină lucrarea de disertație in format .Pdf;
referat - semnat de către cadrul didactic coordinator;
fișa de urmărire a lucrării de disertație - semnată de către cadrul didactic coordinator;
4 fotografie color tip buletin;
certificatul de naștere - va fi preluat din dosarul personal al absolventului de către secretariatul facultății;
certificatul de căsătorie (dacă este cazul) - va fi preluat din dosarul personal al absolventului de către secretariatul facultății;
carte de identitate;
diplomă de bacalaureat - va fi preluată din dosarul personal al absolventului de către secretariatul facultății;
fișa de lichidare - de la secretariatul facultății;
chitanţă care să ateste plata taxei de disertație;
dosar plic.
Înscrierea la examenul de diserație se va putea realiza, conform prevederilor legale în vigoare, doar de candidații declarați absolvenți!
EnglishRomanian