CONDUCERE

FACULTATE ACREDITATĂ
Specializări:
1. Finanțe și Bănci
Durata studiilor:
✓ 3 ani cursuri de zi;
✓ 3 ani cursuri cu frecvenţă redusă.
2. Contabilitate și Informatică de Gestiune
Durata studiilor:
✓ 3 ani cursuri de zi;
Facultate fondată în anul 1998.
luke-chesser-pJadQetzTkI-unsplash

CONDUCERE

Decan
Conferențiar univ. dr.
Roxana DUMITRAȘCU
roxana.dumitrascu@ucdc.ro
Director departament
Conferențiar univ. dr.
Florin CIURLĂU
florin.ciurlau@ucdc.ro
Cancelar
Lector univ. dr.
Mirela NICULAE
mirela.niculae@ucdc.ro
Director centru de cercetare
Conferențiar univ. dr.
Liliana CONSTANTINESCU
liliana.constantinescu@ucdc.ro
Responsabil IFR
Lector univ. dr.
Sorin RADU
sorin.radu@ucdc.ro
EnglishRomanian