ADMITERE

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi master
Calendar Admitere
Taxe și Facilități
Flyer FBC
Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate organizează concurs de admitere în învățământul superior pentru ciclul de studii universitare de Licență și Masterat.
Programe de licență
Finanțe și bănci
Învăţământ cu frecvenţă
Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate
Finanțe și Bănci
3 ani
210 LOCURI
ACREDITAT
Your Heading
Învăţământ cu frecvenţă redusă
Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate
Finanțe și bănci
3 ANI
180 LOCURI
ACREDITAT
Your Heading
Condițiile de admitere
✓ Media de admitere: Media de la Bacalaureat;
✓ Criterii de departajare pentru candidaţii cu medii egale: Media generală de absolvire a liceului și Nota de la proba scrisă la Limba și literatura română (Bacalaureat);
✓ Candidații din țări terțe UE vor fi înscriși după emiterea Scrisorii de acceptare de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale.
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
✓ cerere-tip și anexe (de la secretariatul facultății);
✓ diploma de bacalaureat (original și copie xerox) sau adeverință pentru absolvenții promoției 2022;
✓ diploma de licență (original şi copie xerox) sau adeverinţă pentru absolvenții promoției 2022 (în cazul candidaților care doresc să urmeze un al doilea program de licență);
✓ suplimentul la diploma de licență (original şi copie xerox);
✓ atestatul de recunoaștere a studiilor (scrisoare de acceptare) pentru candidații cetăţeni străini sau etnici români din alte țări;
✓ certificat de competență lingvistică (pentru candidații cetățeni străini);
✓ certificatul de naștere (original şi copie xerox);
✓ cartea de identitate (original şi copie xerox);
✓ certificatul de căsătorie (dacă este cazul) original şi copie xerox;
✓ adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie;
✓ patru fotografii 3/4;
✓ chitanța care să ateste plata taxei de înscriere;
✓ dosar plic.
TAXA DE ÎNSCRIERE CETĂȚENI UE: 100 LEI
TAXA DE ÎNSCRIERE CETĂȚENI NON-UE: 100 €
Contabilitate și informatică de gestiune
Învăţământ cu frecvenţă
Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate
Contabilitate și informatică de gestiune
3 ani
120 LOCURI
ACREDITAT
Your Heading
Condițiile de admitere
✓ Media de admitere: Media de la Bacalaureat;
✓ Criterii de departajare pentru candidaţii cu medii egale: Media generală de absolvire a liceului și Nota de la proba scrisă la Limba și literatura română (Bacalaureat);
✓ Candidații din țări terțe UE vor fi înscriși după emiterea Scrisorii de acceptare de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale.
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
✓ cerere-tip și anexe (de la secretariatul facultății);
✓ diploma de bacalaureat (original și copie xerox) sau adeverință pentru absolvenții promoției 2022;
✓ diploma de licență (original şi copie xerox) sau adeverinţă pentru absolvenții promoției 2022 (în cazul candidaților care doresc să urmeze un al doilea program de licență);
✓ suplimentul la diploma de licență (original şi copie xerox);
✓ atestatul de recunoaștere a studiilor (scrisoare de acceptare) pentru candidații cetăţeni străini sau etnici români din alte țări;
✓ certificat de competență lingvistică (pentru candidații cetățeni străini);
✓ certificatul de naștere (original şi copie xerox);
✓ cartea de identitate (original şi copie xerox);
✓ certificatul de căsătorie (dacă este cazul) original şi copie xerox;
✓ adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie;
✓ patru fotografii 3/4;
✓ chitanța care să ateste plata taxei de înscriere;
✓ dosar plic.
TAXA DE ÎNSCRIERE CETĂȚENI UE: 100 LEI
TAXA DE ÎNSCRIERE CETĂȚENI NON-UE: 100 €
Programe de masterat
Gestiune și audit financiar
Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate
FINANȚE
GESTIUNE ȘI AUDIT FINANCIAR
2 ani
75 LOCURI
ACREDITAT
Your Heading
Condițiile de admitere
✓ Media de admitere: Media de la examenul de disertație;
✓ Candidații din țări terțe UE vor fi înscriși după emiterea Scrisorii de acceptare de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale.
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
✓ cerere-tip şi anexe (de la secretariatul facultății);
✓ diploma de bacalaureat (original și copie xerox);
✓ diploma de licență (original şi copie xerox) sau adeverinţă pentru absolvenții promoției 2022;
✓ suplimentul la diplomă (original şi copie xerox);
✓ atestatul de recunoaștere a studiilor (scrisoare de acceptare) pentru candidații cetăţeni străini sau etnici români din alte țări;
✓ certificat de competență lingvistică (pentru candidații cetățeni străini);
✓ certificatul de naștere (original şi copie xerox);
✓ cartea de identitate (original şi copie xerox);
✓ certificatul de căsătorie (dacă este cazul) original şi copie xerox;
✓ adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie;
✓ patru fotografii 3/4;
✓ chitanța care să ateste plata taxei de înscriere;
✓ dosar plic.
TAXA DE ÎNSCRIERE CETĂȚENI UE: 100 LEI
TAXA DE ÎNSCRIERE CETĂȚENI NON-UE: 100 €
Management financiar-bancar
Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate
FINANȚE
MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR
2 ani
75 LOCURI
ACREDITAT
Your Heading
Condițiile de admitere
✓ Media de admitere: Media de la examenul de disertație;
✓ Candidații din țări terțe UE vor fi înscriși după emiterea Scrisorii de acceptare de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale.
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
✓ cerere-tip şi anexe (de la secretariatul facultății);
✓ diploma de bacalaureat (original și copie xerox);
✓ diploma de licență (original şi copie xerox) sau adeverinţă pentru absolvenții promoției 2022;
✓ suplimentul la diplomă (original şi copie xerox);
✓ atestatul de recunoaștere a studiilor (scrisoare de acceptare) pentru candidații cetăţeni străini sau etnici români din alte țări;
✓ certificat de competență lingvistică (pentru candidații cetățeni străini);
✓ certificatul de naștere (original şi copie xerox);
✓ cartea de identitate (original şi copie xerox);
✓ certificatul de căsătorie (dacă este cazul) original şi copie xerox;
✓ adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie;
✓ patru fotografii 3/4;
✓ chitanța care să ateste plata taxei de înscriere;
✓ dosar plic.
TAXA DE ÎNSCRIERE CETĂȚENI UE: 100 LEI
TAXA DE ÎNSCRIERE CETĂȚENI NON-UE: 100 €
Management financiar-contabil
Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate
FINANȚE
MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL
2 ani
75 LOCURI
ACREDITAT
Your Heading
Condițiile de admitere
✓ Media de admitere: Media de la examenul de disertație;
✓ Candidații din țări terțe UE vor fi înscriși după emiterea Scrisorii de acceptare de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale.
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
✓ cerere-tip şi anexe (de la secretariatul facultății);
✓ diploma de bacalaureat (original și copie xerox);
✓ diploma de licență (original şi copie xerox) sau adeverinţă pentru absolvenții promoției 2022;
✓ suplimentul la diplomă (original şi copie xerox);
✓ atestatul de recunoaștere a studiilor (scrisoare de acceptare) pentru candidații cetăţeni străini sau etnici români din alte țări;
✓ certificat de competență lingvistică (pentru candidații cetățeni străini);
✓ certificatul de naștere (original şi copie xerox);
✓ cartea de identitate (original şi copie xerox);
✓ certificatul de căsătorie (dacă este cazul) original şi copie xerox;
✓ adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie;
✓ patru fotografii 3/4;
✓ chitanța care să ateste plata taxei de înscriere;
✓ dosar plic.
TAXA DE ÎNSCRIERE CETĂȚENI UE: 100 LEI
TAXA DE ÎNSCRIERE CETĂȚENI NON-UE: 100 €
EnglishRomanian