GESTIUNE ȘI AUDIT FINANCIAR

GESTIUNE ȘI AUDIT FINANCIAR
PROGRAM ACREDITAT
Specializarea:
Domeniul de licenţă: Finanțe
Durata studiilor: 4 SEMESTRE
Forma de învățământ: Cu Frecvenţă (IF)
Program înfiinţat în anul
Prezentarea programului de studii
PREZENTARE
Misiunea si obiectivele programului de studii
MISIUNE
Competenţe asigurate prin programul de studii
1. Competenţe profesionale:
✓ utilizarea avansata a conceptelor, principiilor si abordarilor pe care se bazeaza practica in domeniul gestiunii si auditului financiar;
✓ realizarea de studii si lucrari complexe utilizand instrumentarul specific de gestiune si audit financiar in diagnosticarea problemelor de functionare, in fundamentarea deciziilor si in definirea strategiilor de dezvoltare sustenabila a organizatiilor publice si private;
✓ folosirea tehnicilor moderne de identificare, evalure si reglementare in cadrul unor politici coerente vizând activitatea financiar-contabilă, optimizarea deciziilor si fluxurilor financiare, cresterea eficientei sistemului informational de sustinere a functiei financiar-contabile;
✓ identificarea metodelor moderne de gestiune financiara, de optimizare a structurii financiare si de diagnosticare a situatiei patrimonial-contabile si economico-financiare a firmelor;
✓ executarea de operatiuni complexe, desfasurarea de activitati de analiza, cercetare, sinteza si planificare in domeniul gestiunii si auditului financiar;
✓ elaborarea de strategii, politici si proceduri in domeniul gestiunii si auditului financiar.
2. Competenţe transversale:
✓ realizarea la termen, cu acuratete, eficacitate si raspundere a atributiilor de serviciu ce presupun un nivel ridicat al expertizei profesionale, beneficiind de competente decizionale extinse, cu respectarea stricta a normelor de etica profesionala;
✓ planificarea si organizarea activitatii de gestiune si audit financiar in cadrul firmelor in conditii de asumare a responsabilitatii specifice pozitiei decizionale detinute;
✓ evaluarea nevoilor si planificarea propriei traiectorii in cariera in vederea diversificarii si imbogatirii competentelor profesionale, in acord cu exigentele societatii informationale si economiei bazate pe cunoastere.
Statut profesional conform Clasificarii Ocupaţiilor din România
✓ Expert contabil-verificator;
✓ Auditor intern;
✓ Auditor financiar;
✓ Expert fiscal;
✓ Consultant fiscal;
✓ Analist financiar;
✓ Auditor intern in sectorul public.
Finalizarea studiilor de master
Examenul de disertatie se desfasoara in conformitate cu Regulamentul UCDC privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie (RE05).
PLAN DE INVĂȚĂMÂNT, anul I, IF
PLAN DE INVĂȚĂMÂNT, anul II, IF
Director de departament,
Conf. univ. dr. Vadim Dumitrașcu
EnglishRomanian