Studii universitare de master

Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate organizeaza patru programe de master:

- GESTIUNE SI AUDIT FINANCIAR - acreditat ARACIS - invatamant cu frecventa

- MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR - acreditat ARACIS - invatamant cu frecventa

- MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL - acreditat ARACIS - invatamant cu frecventa

 
PROGRAMUL DE MASTER

MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL


-4 SEMESTRE- 

MISIUNEA SI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII
 
           

Misiunea programului de studii universitare de master "Management financiar-contabil" consta in instruirea masteranzilor in domeniul analizei informatiilor financiar-contabile si luarii deciziilor financiare, pentru a le oferi acestora o pregatire practica temeinica, pe baza unui suport teoretic curricular puternic ancorat in problematica actuala a domeniului. Programul de master se inspira din ideea ca managementul financiar-contabil trebuie sa raspunda nevoilor strategice de adaptare cat mai eficienta  a firmelor private si institutiilor publice la schimbarile profunde ce au loc in mediul economic national si international.
Obiectivele particulare ale programului de master "Management financiar-contabil" se refera la promovarea activitatilor de cercetare stiintifica fundamentala si aplicativa, prin crearea si dezvoltarea unor parteneriate cu mediul economic si de afaceri, includerea masteranzilor in colectivele de cercetare, la elaborarea de lucrari stiintifice si editarea de carti de specialitate, precum si in contracte/granturi de cercetare atrase prin competitii nationale si internationale. Prin finalizarea cursurilor, absolventul cu titlul de master in management financiar-contabil va dobandi capacitatea de analiza, evaluare si decizie in arii profesionale legate de mecanismele financiar-contabile ale functionarii agentilor economici.
Programul "Management financiar-contabil" vizeaza o abordare interdisciplinara cu implicarea unor cadre didactice, titulare in UCDC, de la domeniile economie, management, finante si contabilitate, cu o experienta relevanta in domeniul finantelor si gestiunii financiare. Programul vizeaza un areal tematic circumscris domeniului Stiinte Economice – specializarea Finante.
Din punct de vedere al perspectivelor de angajare  estimate, acest domeniul este solicitat pe piata muncii. Datorita experientei dobandite si a consolidarii studiilor avand drept fundament educatia si dezvoltarea prin cunoastere, absolventii programului de studii de masterat "Management financiar-contabil"vor reusi sa se incadreze, intr-o proportie semnificativa, in domeniile calificarii universitare obtinute.
Cursantii vor dobandi alaturi de conceptele teoretice si practice si o calificare post-universitara in domeniul managementului financiar-contabil care ii va ajuta in construirea unei cariere de succes in domeniul financiar – contabil.

Principalele competente profesionale asigurate de programul de studii de masterat "Management financiar-contabil"sunt:
  • Utilizarea avansata a conceptelor, principiilor si abordarilor pe care se bazeaza practica in domeniul managementului financiar-contabil;
  • Realizarea de studii si lucrari complexe utilizand instrumentarul specific de management financiar – contabil in diagnosticarea problemelor de functionare, in fundamentarea deciziilor si in definirea strategiilor de dezvoltare sustenabila a organizatiilor publice si private;
  • Folosirea tehnicilor moderne de identificare, evaluare si reglementare in cadrul unor politici coerente vizand activitatea financiar-contabila, optimizarea deciziilor si fluxurilor financiare, cresterea eficientei sistemului informational de sustinere a functiei financiar-contabile;
  • Identificarea metodelor moderne de management financiar-contabil, de optimizare a structurii financiare si de diagnosticare a situatiei patrimonial-contabile si economico-financiare a firmelor;
  • Executarea de operatiuni complexe, desfasurarea de activitati de analiza, cercetare, sinteza si planificare in domeniul managementului financiar-contabil;
  • Elaborarea de strategii, politici si proceduri in domeniul managementului financiar-contabil.
Competentele transversale asigurate de programul de studii de masterat "Management financiar-contabil" sunt:
  • Realizarea la termen, cu acuratete, eficacitate si raspundere a atributiilor de serviciu ce presupun un nivel ridicat al expertizei profesionale, beneficiind de competente decizionale extinse, cu respectarea stricta a normelor de etica profesionala,
  • Planificarea si organizarea activitatii de gestiune si audit financiar in cadrul firmelor in conditii de asumare a responsabilitatii specifice pozitiei decizionale detinute,

Evaluarea nevoilor si planificarea propriei traiectorii in cariera in vederea diversificarii si imbogatirii competentelor profesionale, in acord cu exigentele societatii informationale si economiei bazate pe cunoastere.
Statut profesional conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania, 2016
economist-sef; contabil-sef; controlor financiar; sef birou/ serviciu financiar-contabilitate;  manager financiar; manager relatii financiare externe; controlor revizor financiar; sef birou financiar; sef birou contabilitate; sef birou analize economice;  expert contabil-verificator;  auditor intern; auditor financiar; consultant bugetar; cenzor; analist pret de revenire / costuri; expert fiscal; consultant fiscal; evaluator proiecte; specialist control intern in domeniul pietei de capital; auditor intern in sectorul public.
Examenul de disertatie se desfasoara in conformitate cu OMECS nr. 3179/05.02.2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, publicat in MO nr. 129/24.02.2015 si Regulamentul UCDC privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie (RE 05). vezi aici

PLAN DE INVATAMANT, anul I, vezi aici

PLAN DE INVATAMANT, anul II, vezi aici

   01.07.2019 - 06.07.2019 - Inscrieri la examenul de disertatie
   09.07.2019 - 10.07.2019 - Sustinerea lucrarii de disertatie

 

 

 

Director program master,
Conf. univ. dr. Roxana Arabela Dumitrascu 

 

 

 

 

 

masterate-finantemasterat-finante-si-gestiunea-afacerilor