Studii universitare de master

Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate organizeaza patru programe de master:

- GESTIUNE SI AUDIT FINANCIAR - acreditat ARACIS - invatamant cu frecventa

- MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR - acreditat ARACIS - invatamant cu frecventa

- MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL - acreditat ARACIS - invatamant cu frecventa

 

PROGRAMUL DE MASTER


MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR


- 4 SEMESTRE -


OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE MASTER:
Prin finalizarea cursurilor, absolventul cu titlul de Master in domeniul financiar - bancar va avea cunostintele necesare coordonarii unor departamente in cadrul institutiilor de credit, institutiilor publice si companiilor private, in activitatile decizionale ce impun folosirea eficienta a banilor pentru realizarea obiectivelor de interes public sau privat. Astfel, alaturi de informatiile teoretice de specialitate, se va acorda o importanta deosebita si urmatoarelor aspecte practice:
- Cunoasterea sensibilitatii pietei bancare in contextul crizei economice;
- Posibile solutii financiar - bancare de ameliorare economica, in perioada post - criza;
- Tendinte actuale in managementul proiectelor
- Strategii de guvernare si contributia acestora la cresterea performantei economice
- Aprofundarea politicilor economice europene cu impact pentru mediul de afaceri.

COMPETENTE PROFESIONALE
C1 Cunoasterea aprofundată a modelelor  financiare specifice şi ale  teoriei bancare;
C2. Utilizarea metodelor si tehnicilor  de fundamentare a problemelor complexe specifice domeniului financiar-bancare;
C3. Identificarea, analiza si soluţionarea problemelor specifice pe baza tehnologiei informaţiilor, folosind instrumente specifice;
C4. Integrarea contextuala (a fiecarui aspect analizat) in cadrul dinamicii actuale a pietei financiar-bancare;
C5. Dezvoltarea mecansimelor logice si de analiza cognitiva necesare previzionarii situatiilor financiar-bancare.


COMPETENTE TRANSVERSALE
CT1. Utilizarea standardelor profesionale de evaluare;
CT2 Exercitiul lucrului în echipa şi a cooperării în cadrul reţelelor epistemice;
CT3.  Clarificarea şi evaluarea sistematică a competenţelor, rolului şi aşteptărilor personale.

STATUT PROFESIONAL CONFORM CLASIFICARII OCUPATIILOR DIN ROMANIA, 2016
Consilier/expert/inspector financiar-bancar, Manager bancă, Manager de operaţiuni/produs, Manager relatii cu clientii bancii/societate de leasing, Analist bancar/societate de leasing, Proiectant produse bancare, Consultant bancar, Agent compensare interbancara, Ofiter /Expert conformitate, Analist credite, Inspector de specialitate asigurari, Cercetator in finante, banci, Specialist bancar, Analist financiar-bancar, Asistent bancar, Director general/Director general adjunct banca/societate de leasing, Sef departament banca/ sef adjunct departament, Sef serviciu/sef birou banca/societate de leasing, Director/director adjunct unitate bancara operationala, Sef agentie bancara

Examenul de disertatie se desfasoara in conformitate cu OMECS nr. 3179/05.02.2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, publicat in MO nr. 129/24.02.2015 si Regulamentul UCDC privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie (RE05). vezi aici

PLAN DE INVATAMANT, anul I, vezi aici

PLAN DE INVATAMANT, anul II, vezi aici

   01.07.2019 - 06.07.2019 - Inscrieri la examenul de disertatie
   09.07.2019 - 10.07.2019 - Sustinerea lucrarii de disertatie

 

 

Director program master,
Conf. univ. dr. Florin Ciurlau 

 

 

 

 

 

masterate-finantemasterat-finante-si-gestiunea-afacerilor