Studii universitare de master

Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate organizeaza patru programe de master:

- GESTIUNE SI AUDIT FINANCIAR - acreditat ARACIS - invatamant cu frecventa

- MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR - acreditat ARACIS - invatamant cu frecventa

- MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL - acreditat ARACIS - invatamant cu frecventa

 

PROGRAMUL DE MASTER


GESTIUNE SI AUDIT FINANCIAR


-4 SEMESTRE-MISIUNEA SI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII
     Misiunea programului de studii universitare de master "Gestiune si audit financiar" consta in instruirea masteranzilor in domeniul contabilitatii si auditului financiar, pentru a le oferi acestora o pregatire practica intensa dedicata domeniului studiat cu suportul teoretic curricular alaturi de o echipa de cadre didactice universitare de renume, experimentata si deschisa dialogului si dezbaterilor profesionale. Programul de master are la baza ideea ca procesul de audit se deruleaza pe baza de standarde nationale/internationale de audit si contabilitate. Obiectivele programului de master ,,Gestiune si audit financiar"constau in promovarea activitatilor de cercetare stiintifica fundamentala si aplicativa prin crearea si dezvoltarea unor parteneriate cu mediul economic si de afaceri includerea masteranzilor in colectivele de cercetare, la elaborarea de lucrari stiintifice si editarea de carti de specialitate, precum si in contracte/granturi de cercetare atrase prin competitii nationale si internationale.
     Prin finalizarea cursurilor, absolventul cu titlul de master in gestiune si audit financiar va dobandi capacitatea de analiza, evaluare si decizie in problematica gestiunii financiare si a auditului financiar. In acest scop, Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" a semnat protocoale de colaborare cu Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR / 03.08.2012) si (CECAR / 06.12.2013) si cu Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR / 02.04.2012).

COMPETENTE ASIGURATE PRIN PROGRAMUL DE STUDII

COMPETENTE PROFESIONALE
C1 Utilizarea avansata a conceptelor, principiilor si abordarilor pe care se bazeaza practica in domeniul gestiunii si auditului financiar;
C2. Realizarea de studii si lucrari complexe utilizand instrumentarul specific de gestiune si audit financiar in diagnosticarea problemelor de functionare, in fundamentarea deciziilor si in definirea strategiilor de dezvoltare sustenabila a organizatiilor publice si private;
C3. Folosirea tehnicilor moderne de identificare, evalure si reglementare in cadrul unor politici coerente vizând activitatea financiar-contabilă, optimizarea deciziilor si fluxurilor financiare, cresterea eficientei sistemului informational de sustinere a functiei financiar-contabile;
C4. Identificarea metodelor moderne de gestiune financiara, de optimizare a structurii financiare si de diagnosticare a situatiei patrimonial-contabile si economico-financiare a firmelor;
C5. Executarea de operatiuni complexe, desfasurarea de activitati de analiza, cercetare, sinteza si planificare in domeniul gestiunii si auditului financiar;
C6. Elaborarea  de strategii, politici si proceduri in domeniul gestiunii si auditului financiar.

COMPETENTE TRANSVERSALE
CT1. Realizarea la termen, cu acuratete, eficacitate si raspundere a atributiilor de serviciu ce presupun un nivel ridicat al expertizei profesionale, beneficiind de competente decizionale extinse, cu respectarea stricta a normelor de etica profesionala;
CT2.  Planificarea si organizarea activitatii de gestiune si audit financiar in cadrul firmelor in conditii de asumare a responsabilitatii specifice pozitiei decizionale detinute; CT3.  Evaluarea nevoilor si planificarea propriei traiectorii in cariera in vederea diversificarii si imbogatirii competentelor profesionale, in acord cu exigentele societatii informationale si economiei bazate pe cunoastere.

 

Statut profesional conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania, 2016
Expert fiscal, Contabil sef/director financiar/banca/societate de leasing, Comisar sef divizie garda financiar, Contabil sef, Sef birou/serviciu financiar-contabilitate, Controlor /revizor financiar, Cercetator in gestiune, contabilitate, control financiar, Asistent de cercetare in gestiune, contabilitate, control financiar, Auditor intern in sectorul public, Expert evaluator de intreprinderi, Expert evaluator de proprietati imobiliare, Expert evaluator de bunuri mobile, Expert evaluator de active financiare, Planificator/specialist plan, sinteze

Examenul de disertatie se desfasoara in conformitate cu OMECS nr. 3179/05.02.2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, publicat in MO nr. 129/24.02.2015 si Regulamentul UCDC privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie (RE05). vezi aici

PLAN DE INVATAMANT, anul I, vezi aici

PLAN DE INVATAMANT, anul II, vezi aici

   01.07.2019 - 06.07.2019 - Inscrieri la examenul de disertatie
   09.07.2019 - 10.07.2019 - Sustinerea lucrarii de disertatie

 

DIRECTOR DE PROGRAM,
Conf. univ. dr. DUMITRASCU VADIM