Studii universitare de master

Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate organizeaza patru programe de master:

- GESTIUNE SI AUDIT FINANCIAR - acreditat ARACIS - invatamant cu frecventa

- MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR - acreditat ARACIS - invatamant cu frecventa

- MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL - acreditat ARACIS - invatamant cu frecventa

- FINANTE SI GESTIUNEA AFACERILOR - acreditat ARACIS - invatamant cu frecventa - program in lichidare
PROGRAMUL DE MASTER

FINANTE SI GESTIUNEA AFACERILOR
- program in lichidare


4 SEMESTRE


 OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE MASTERAT
     Programul de masterat "Finante si Gestiunea Afacerilor" se adreseaza absolventilor invatamantului superior care vor sa se specializeze in domeniul serviciilor financiare si de gestiunea afacerilor si care se orienteaza spre urmatoarele pozitii in cadrul companiilor: analisti financiari, consultanti fiscali, consultanti financiari, manageri financiari, consultanti bancari, auditori financiari.
     Prin finalizarea cursurilor, absolventul cu titlul de Masterat in domeniul finante si gestiunea afacerilor va avea capacitatea de analiza, consultanta, evaluare si decizie in alocarea resurselor financiare in scopul asigurarii performantei si competitivitatii entitatilor economice.
     Astfel, alaturi de informatiile teoretice de specialitate, se va acorda o importanta deosebita si urmatoarelor aspecte practice:
- Complementaritatea managementului public - privat in asigurarea climatului investitional;
- Implicatiile integrarii europene si crizei economice mondiale asupra economiei nationale;
- Solutii de stabilizare a afacerilor in conditii de criza economica;
- Modalitati de atragere a fondurilor structurale si de coeziune;
- Identificarea blocajelor si disfunctionalitatilor in gestionarea afacerilor si identificarea solutiilor de ameliorare post - criza. .

COMPETENTE ASIGURATE PRIN PROGRAMUL DE STUDII

COMPETENTE PROFESIONALE
C1 Realizarea de analize microeconomice, precum  și interpretări ale acesteia, in funcție de contextul si mediul de afaceri existent sau în funcție de interacțiunea mediu extern-organizație;
C2. Fundamentarea , conceperea și aplicarea de strategii, programe și proiecte complexe privind administrarea/gesti-unea afacerilor prin utilizarea cunoștințelor teoretice și practice;
C3. Evaluarea și diagnosticarea mediului economic, elaborarea de sinteze operaționale, rapoarte și studii complexe necesare administrării unei subdiviziuni din structura organizației;
C4. Utilizarea unor judecăți de valoare în aplicarea tehnicilor specifice pentru gestiunea afacerilor întreprinderii;
C5. Proiectarea, dezvoltarea, implementarea și utilizarea sistemelor de gestiune a afacerilor la nivelul organizației.

COMPETENTE TRANSVERSALE
CT1. Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea independentă sau în grup a unor sarcini-obiective complexe de la locul de muncă;
CT2.  Identificarea rolurilor şi a responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
CT3.  Identificarea oprtunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor de invăţare pentru propria dezvoltare.

STATUT PROFESIONAL CONFORM CLASIFICARII OCUPATIILOR DIN ROMANIA, 2016
Expert evaluare-actualizare devize generale investitii, Expert in managementul activitatii investitionale, Inspector casier, Consultant de investitii, Specialist pentru piata de capital, Analist financiar, Asistent analist, Specialist/analist organizare, Economist sef, Sef agentie CEC, Sef birou/serviciu/sectie/circumscriptie financiara, Manager financiar, Manager relatii financiare externe, Administrator de risc, Inspector de risc, Inspector de specialitate daune, Inspector coordonator daune

Examenul de disertatie se desfasoara in conformitate cu OMECS nr. 3179/05.02.2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, publicat in MO nr. 129/24.02.2015 si Regulamentul UCDC privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie (RE05). vezi aici

PLAN DE INVATAMANT, anul I, vezi aici

PLAN DE INVATAMANT, anul II, vezi aici

   01.07.2019 - 06.07.2019 - Inscrieri la examenul de disertatie
   09.07.2019 - 10.07.2019 - Sustinerea lucrarii de disertatie

 

Director program masterat
Conf. univ. dr. CARMEN JUDITH POENARU - GRIGORESCU