Despre Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate

 

 

Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate organizeaza doua programe de licenta. Programul de studiu Finante si Banci, la formele de invatamant cu frecventa si cu frecventa redusa;este acreditat ARACIS conform H.G.580/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,ParteaI, nr.27/16.08.2014.

Programul de studii Contabilitate si informatica de gestiune este acreditat ARACIS la forma de invatamant cu frecventa, conform HG nr. 158/2018, publicata in Monitorul Oficial a Romaniei, Partea I,nr.313/10.04.2018.

 

Acreditare ARACIS

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" isi afirma din nou valoare obtinand succesiv (2010-2015, 2015-2020) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'', cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania. mai mult ...

Programe de licenta
 
Obiectivul principal al cadrelor didactice consta in formarea de specialisti pe baza unor programe de studii menite sa stimuleze gândirea, creativitatea si abilitatile economice.
Programe de master
   

Cele trei programe de master sunt acreditate de ARACIS si au primit calificativul “INCREDERE”.

Oportunitati in cariera
 
Pregatirea generala si de specialitate asigura absolventilor competentele necesare pentru a-si desfasura activitatea in banci comerciale, societati de asigurari
si reasigurari, societati de valori mobiliare, Ministerul Finantelor Publice si institutiile sale teritoriale, Garda Financiara, Curtea de Conturi, Agentia Nationala de Administrare Fiscala , companii de consultanta, Consilii locale si judetene, departamentele economico-financiare ale companiilor nationale si multinationale.
Relatii interne si internationale
 
Facultatea noastra este membru al Asociatiei Facultatilor de Economie din Romania, organizatie profesional-stiintifica
constituita cu scopul dezvoltarii si perfectionarii invatamantului superior economic. Sustinem relatiile de colaborare cu facultatile de acelasi profil din tara, din strainatate si, in acest temei, organizam schimburi de cadre didactice si studenti prin programul “ERASMUS”.