UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR” BUCURESTI
FACULTATEA DE FINANTE, BANCI SI CONTABILITATE

ORGANIZEAZA CURSURI POSTUNIVERSITARE DE
SPECIALIZARE SI PERFECTIONARE IN DOMENIUL FINANTE

STRUCTURA CURSURILOR POSTUNIVERSITARE

EVALUAREA PERFORMANTEI ECONOMICO-FINANCIARE A AFACERILOR
50 locuri / 120 ore, 8 saptamani, 15 ore / saptamana /

Acest program se adreseaza tuturor absolventilor de invatamant superior interesati sa se perfectioneze in domeniul evaluarii performantelor entitatilor economice. Obiectivul principal al acestui curs este construirea unui model de diagnostic al performantei globale adaptat mediului de afaceri din Romania.

CONSULTANTA FINANCIAR-CONTABILA SI FISCALA
50 locuri / 120 ore, 8 saptamani, 15 ore / saptamana /

Acest program se adreseaza tuturor absolventilor de invatamant superior interesati sa se perfectioneze in domeniul consultantei financiar-contabile si fiscale. Cursul isi propune sa acopere nevoile de perfectionare si sa-i familiarizeze pe participanti cu specificul asistentei si consultantei legale de specialitate pentru intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, dar si in alte probleme fiscale si creante bugetare.

DOSARUL DE INSCRIERE CUPRINDE URMATOARELE:

 • Cerere-tip de inscriere, insotita de Anexa nr.1, respectiv Anexa nr.2 la prezenta metodologie, eliberata de secretariatul facultatii;
 • Diploma de bacalaureat - original si copie legalizata sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
 • Diploma de licenta - original si copie legalizata sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
 • Suplimentul la diploma in copie legalizata;
 • Atestatul de recunoastere a studiilor, pentru candidatii cetateni straini sau etnici romani din alte tari si a candidatilor din Republica Moldova;
 • Certificat de competenta lingvistica, pentru candidatii cetateni straini;
 • Copie legalizata dupa certificatul de nastere;
 • Copie xerox dupa cartea de identitate;
 • Copie legalizata dupa certificatul de casatorie (daca este cazul);
 • Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie;
 • Patru fotografii tip buletin;
 • Chitanta care sa ateste plata taxei de inscriere;
 • Dosar plic.
 • Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru inscriere.