Finante si banci

Domeniul fundamental: ŞTIINTE ECONOMICE
Domeniul de licenţă: FINANTE
Programul de studii: FINANTE SI BANCI
Durata studiilor: 3 ANI
Forma de invatamant: cu frecventa (IF) sau frecventa redusa (IFR)

 Competente profesionale
C1. Utilizarea adecvata a conceptelor, teoriilor, metodelor si instrumentelor de natura financiara īn entitatile / organizatiile private si publice;
C2. Culegerea, analiza si interpretarea de date si informatii referitoare la probleme economico-financiare;
C3. Realizarea de lucrari de natura economico-financiara la nivelul entitatilor / organizatiilor private si publice;
C4. Executia de operatiuni si tranzactii financiare specifice entitatilor / organizatiilor private si publice;
C5. Implementarea planurilor si drebugetelor la nivelul entitatilor / organizatiilor private si publice;
C6. Aplicarea deciziilor financiare īn cadrul entitatilor/organizatiilor private si publice.

Competente transversale
CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale īn cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila;
CT2. Identificarea rolurilor si responsabilitatilor īntr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta īn cadrul echipei;
CT3. Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de īnvatare pentru propria dezvoltare.

Posibilitati de continuare a studiilor
Studii universitare de master.

Statut profesional conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania, 2020
Ocupaţii posibile conform COR: Administrator bancar/produs leasing; Administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare); Agent capital de risc; Analist financiar; Analist investiții; Asistent analist; Comisar Garda Financiară; Consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economia mediului; Consultant fiscal; Consultant plasamente valori mobiliare; Controlor tezaur; Controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare); Dealer; Economist bancă; Expert/ inspector vamal; Inspector asigurări; Inspector de risc; Inspector de specialitate asigurări; Inspector de specialitate subscriere; Inspector financiar-bancar; Ofițer bancar (credite, marketing, produse și servicii bancare); Referent bancar/ societate de leasing; Referent de specialitate asigurări; Referent de specialitate financiar-contabilitate; Specialist sistem asigurări.   

PLAN DE INVATAMANT, anul I (IF),vezi aici

PLAN DE INVATAMANT, anul II (IF), vezi aici

PLAN DE INVATAMANT, anul III (IF), vezi aici

PLAN DE INVATAMANT, anul I (IFR), vezi aici

PLAN DE INVATAMANT, anul II (IFR), vezi aici

PLAN DE INVATAMANT, anul III (IFR), vezi aici