Contabilitate si informatica de gestiune

Domeniul fundamental: ŞTIINTE ECONOMICE
Domeniul de licenţă: CONTABILITATE
Programul de studii: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE
Durata studiilor: 3 ANI
Forma de invatamant: cu frecventa (IF)

Competente profesionale
C1. Identificarea si înregistrarea operatiunilor economice în contabilitatea entitătii/organizatiei;
C2. Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;
C3. Prelucrarea informatiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile si/sau fiscale;
C4. Determinarea si interpretarea indicatorilor economico-financiari;     
C5. Derularea operatiunilor specifice controlului financiar-contabil.

Competente transversale
CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila;
CT2. Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei;
CT3. Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.

Posibilitati de continuare a studiilor
Studii universitare de master.

Statut profesional conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania, 2020
Controlor tezaur, Expert contabil verificator, Revizor contabil, Referent de specialitate financiar - contabilitate, Auditor intern, Controlor de gestiune, Auditor financiar, Cenzor, Comisar garda financiara, Consultant bugetar, Evaluator, Specialist evaluare daune, Lichidator, Analist pret de revenire/costuri, Controlor financiar, Consultant fiscal

PLAN DE INVATAMANT, anul I (IF), vezi aici

PLAN DE INVATAMANT, anul II (IF), vezi aici

PLAN DE INVATAMANT, anul III (IF), vezi aici