CENTRU DE CERCETARI IN DOMENIUL FINANCIAR – CONTABIL

Centrul de cercetari, studii si aplicatii financiar – bancare, organizat in cadrul Facultatii de Finante, Banci si Contabilitate, coordonat de Institutul de Cercetari Stiintifice Mutidisciplinare, isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare, în conformitate cu planul strategic de dezvoltare al Universitatii si cu Hotarârea Senatului Universitatii nr. 40 din 16.11.2009.
 Activitatea Centrului are un caracter interdisciplinar si multireferential, vizand in mod continuu si sistematic ambele dimensiuni ale cercetarii economice – cea fundamentala si aplicativa. Obiectivele Centrului sunt localizate in cele mai moderne si complexe arii ale cercetarii stiintifice economice: corelatia dintre economia reala si economia financiara, fluctuanta financiara, impactul financialitatii asupra cresterii economice, relatia dintre fenomenul financiar si dezvoltarea durabila, rolul capitalului intangibil in stabilizarea ciclicitatii financiare, crizele si autoorganizarea sistemelor economice, dimensiunile financiare ale economiei bazate pe cunoastere.
Principalele domenii de cercetare care intra in sfera de interes a Centrului sunt:

Oferta de servicii a Centrului de Cercetari in domeniul Financiar-Contabil
Membrii Centrului de Cercetari in domeniul Financiar-Contabil
Organigrama Centrului de Cercetari in domeniul Financiar-Contabil
Statutul Centrului de Cercetari in domeniul Financiar-Contabil
Regulamentul Centrului de Cercetari in domeniul Financiar-Contabil
Schimbare denumire centru cercetare
Hotararea Senatului Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" de infiintare a Centrului de Cercetari, Studii si Aplicatii Financiar - Bancare
Propunerea Catedrei de Finante de infiintare a Centrului de Cercetari, Studii si Aplicatii Financiar - Bancare.