Departamente


conturi cadre didactice - click aici

Restrange toate | Vizualizeaza toate

FINANTE SI BANCI

Prof. univ. dr. Minica Boaja
Nume si prenume Boaja Minica
Grad didacticProfesor universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Finante
Activitati didactice
Relatii financiar – valutare internationale, Control si audit financiar, Standarde internationale de raportare financiara, Audit si consultanta în afaceri, Audit financiar-bancar, Control financiar
Domenii de interes stiintific
Aspecte financiar-valutare ale integrarii europene, sistemul fiscal, plati internationale
Lucrari stiintifice publicate CV
Prof. univ. dr. Gheorghe Popescu
Nume si prenume Gheorghe Popescu
Grad didacticProfesor universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economice, Economie si politici economice
Activitati didactice
Macroeconomie, Economie Europeană, Economie si politici europene
Domenii de interes stiintific
Polititici bugetare, macroeconomia tranzitiei, eficienta institutiilor publice
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Diana Apostol
Nume si prenume Diana Apostol
Grad didactic Conferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor īn economie, Economie
Activitati didactice
Microeconomie, Istoria doctrinelor economice
Domenii de interes stiintific
Dezvoltarea capitalului uman, economia bazata pe cunoastere
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Cristian Florin Ciurlau
Nume si prenume Florin Crstian Ciurlau
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Economie
Activitati didactice
Macroeconomie, Economie europeana, Mediul de afaceri european, Tehnici de previziune, Marketing, Proiecte economice
Domenii de interes stiintific
Competitivitate economica, mediu concurential, crestere sustenabila
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Liliana Constantinescu
Nume si prenume Liliana Aurora Constantinescu
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Management
Activitati didactice
Produse si servicii bancare moderne, Teoria si practica managementului financiar, Instituţii de credit, Management și măsurarea performanțelor financiare, Strategii investiționale in afaceri, Managementul riscurilor bancare, Managementul afacerilor
Domenii de interes stiintific
Management bancar, piata bancara europeana, creditul cooperatist
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Roxana Dumitrascu
Nume si prenume Roxana Arabela Dumitrascu
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Finante
Activitati didactice
Gestiunea financiara a intreprinderii, Asigurari si reasigurari, Produse şi servicii de asigurări, Managementul riscurilor in asigurari, Managementul performanţelor financiare.
Domenii de interes stiintific
Capitalul intangibil al firmei, echilibrul financiar al firmei, managementul companiilor de asigurari.
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Daniela Penu
Nume si prenume Daniela Penu
Grad didactic
Conferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Economie si politici economice
Activitati didactice
Finante publice
Domenii de interes stiintific
Prevenirea fraudelor fiscale, impozite indirecte
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Marinella Turdean
Nume si prenume Marinella Sabina Turdean
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Statistica economico-sociala
Activitati didactice
Bazele statisticii, Statistica pentru afaceri, Statistica si elemente de analiza economica, Metode moderne in calcule financiare
Domenii de interes stiintific
Managementul calitatii in educatie, biostatistica, statistica macroeconomica
Lucrari stiintifice publicate CV
Lect. univ. dr. Crina Raluca Bucur
Nume si prenume Crina Raluca Bucur
Grad didacticLector universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor Finante
Activitati didactice

Management financiar-bancar, Fiscalitate, Finanțe publice, Produse și servicii bancare

Domenii de interes stiintific

Managementul portofoliilor bancare,  Finantele institutiilor publice, Convergenta fiscala si bugetara europeana

Lucrari stiintifice publicate CV
Lect. univ. dr. Mirela Catalina Turkes
Nume si prenume
Mirela Catalina Türkes (Vīnt)
Grad didactic
Lector universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Marketing
Activitati didactice
Bazele marketingului, Marketingul serviciilor financiar-bancare
Domenii de interes stiintific
Marketing bancar, marketing strategic
Lucrari stiintifice publicate CV
Asist. univ. dr. Sorin Adrian Ciupitu
Nume si prenume Sorin Adrian Ciupitu
Grad didacticAsistent universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor, Management
Activitati didactice
Bazele managementului, Managementul investitiilor, Fiscalitate, Preturi si concurenta
Domenii de interes stiintific
Managementul performantelor, politici fiscale, combaterea evaziunii fiscale
Lucrari stiintifice publicate CV
Asist. univ.dr. Ligia Dudu
Nume si prenume Dudu Ligia
Grad didactic
Asistent universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor, Cibernetica si statistica economica
Activitati didactice
Bazele statisticii, Statistica economica, Monedă
Domenii de interes stiintific
Analiza statistica, statistica macroeconomica
Lucrari stiintifice publicate CV
Asist. univ. dr. Raluca Moscu
Nume si prenume
Moscu Raluca Georgiana
Grad didactic
Asistent universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor, Finante
Activitati didactice

Gestiunea financiara a intreprinderii, Asigurari si reasigurari, Produse și servicii în asigurări, Evaluarea întreprinderii, Macroeconomie

Domenii de interes stiintific

Econometrie, guvernata corporativa

Lucrari stiintifice publicate CV


CONTABILITATE SI AUDIT

Prof. univ. dr. Gheorghe Lepadatu
Nume si prenume Lepadatu Gheorghe
Grad didacticProfesor universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Finante
Activitati didactice
Contabilitate financiară, Standarde internaționale de contabilitate, Bazele contabilităţii
Domenii de interes stiintific
Contabilitate financiară, Standarde internaționale de contabilitate
Lucrari stiintifice publicate CV
Prof. univ. dr. Victor Munteanu
Nume si prenume Munteanu Victor
Grad didacticProfesor universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Contabilitate
Activitati didactice
Bazele contabilității, Contabilitate financiară, Controlul financiar :metodologie si cazuri practice, Audit financiar-contabil: metodologie si cazuri practice, Audit intern și operațional, Standarde Internationale de Audit Financiar
Domenii de interes stiintific

Bazele contabilității, Contabilitate financiară, Audit intern, Control  financiar, Audit financiar-contabil, Standarde Internationale de Audit Financiar

Lucrari stiintifice publicate CV
Prof. univ. dr. Mihaela Muresan
Nume si prenume Muresan Mihaela
Grad didacticProfesor universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Contabilitate
Activitati didactice

Informatică economică, Sisteme informatice financiar-contabile, - Sisteme de gestiune a bazelor de date, Bazele informaticii, Auditul si securitatea sistemelor informatice

Domenii de interes stiintific

Tehnologia informației și comunicației, Sisteme informatice financiar-contabile, Gestiunea bazelor de date, Informatică economică, Bazele informaticii, Medii de programare, Sisteme multimedia,  Managementul proiectelor, Soluţii informatice în marketing, E-business, Sisteme informatice pentru turism, Sisteme informatice pentru administraţia publică

Lucrari stiintifice publicate CV

 

Prof. univ. dr. Eugen Nicolaescu
Nume si prenume Nicolaescu Gheorghe Eugen
Grad didacticProfesor universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Contabilitate
Activitati didactice

Control şi audit financiar, Audit Financiar Contabil, Fiscalitate, Fiscalitate comparata, Guvernanta corporativa

Domenii de interes stiintific

Finanţe publice, Audit Financiar Contabil, Control şi audit financiar, Fiscalitate, Guvernanţă corporativă, Audit intern, Fiscalitate, comparată, Audit Financiar Contabil

Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Vasile Bleotu
Nume si prenume Bleotu Vasile
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor īn economie, Contabilitate
Activitati didactice
Contabilitatea instituțiilor de credit , Bazele contabilităţii, Contabilitate bancara
Domenii de interes stiintific
Contabilitate financiară, Contabilitatea instituțiilor de credit, Contabilitatea instituţiilor publice, Standarde internaționale de contabilitate, Bazele contabilităţii
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Sorinel Capusneanu
Nume si prenume Capusneanu Sorinel
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Contabilitate
Activitati didactice
Contabilitate de gestiune, Contabilitate managerială, Codul etic al profesiei contabile, Control de gestiune, Contabilitatea instituțiilor publice
Domenii de interes stiintific
Contabilitate de gestiune, Contabilitate managerială
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Vadim Dumitrascu
Nume si prenume Dumitrascu Vadim
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Management
Activitati didactice
Preturi si concurenta, Leadership si cultura organizationala, Diagnostic financiar si evaluare
Domenii de interes stiintific
Dimensiuni socioumane ale managementului, evaluarea firmelor in conditii de incertitudine, strategii de afaceri in economia bazata pe cunoastere
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Carmen Judith Poenaru Grigorescu
Nume si prenume Grigorescu Poenaru Carmen Judith
Grad didactic Conferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Cibernetica si statistica economica
Activitati didactice
Analiză economico-financiară, , Evaluarea întreprinderii, Modelarea deciziei financiare, Modelarea deciziei economice
Domenii de interes stiintific
Analiză economico-financiară, Gestiunea financiară a întreprinderii, Finanţe publice, Asigurări şi reasigurări, Eficienţa şi finanţarea investiţiilor , Evaluarea întreprinderii, Modelarea deciziei financiare
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Gabriel Nastase
Nume si prenume Nastatse Gabriel
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Contabilitate
Activitati didactice
Buget si trezorerie publica, Polititci fiscale ale intreprinderii, Gestiunea trezoreriei, Metode si practici de gestiune si bugetare a afacerii
Domenii de interes stiintific
Managementul inovarii, managementul sistemelor tehnologice, politici bugetare si fiscale
Lucrari stiintifice publicate CV
Lect. univ. dr. Nicoleta Magdalena Iacob
Nume si prenume Iacob Nicoleta Magdalena
Grad didactic Lector universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in informatica
Activitati didactice

„Informatică economică II”, „Informatică economică”, „Informatică economică I”, „Sisteme de gestiune a bazelor de date”, „Sisteme informatice de gestiune și contabilitate”, „Matematici financiare”, „Matematici aplicate în economie”

Domenii de interes stiintific

Informatică economică,, Sisteme de gestiune a bazelor de date, Matematici financiare, „Matematici aplicate în economie, Programare avansată (Java), Programare procedurală (C/C++)

Lucrari stiintifice publicate

CV

Lect. univ. dr. Sorin Radu
Nume si prenume Radu Sorin Claudiu
Grad didacticLector universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor, Finante
Activitati didacticePiete de capital, Relatii financiar-valutare internationale Control si audit financiar
Domenii de interes stiintificInvestitii si active financiare, analiza pietelor de capital
Lucrari stiintifice publicate CV
Lect. univ. dr. Alina Solomon
Nume si prenume Solomon Alina Georgiana
Grad didactic
Lector universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor, Economie si polititci economice
Activitati didactice
Finante publice, Buget de stat si treyorerie publica, Control si audit financiar
Domenii de interes stiintific
Polititci fiscale si bugetare, convergenta monetara
Lucrari stiintifice publicate CV
Lect. univ. dr. Ioan Mircea Zarie
Nume si prenume Zarie Mircea Ioan
Grad didacticLector universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in drept, Drept public
Activitati didacticeTeoria generală a dreptului, Drept comercial
Domenii de interes stiintificTeoria generală a dreptului, Drept comercial
Lucrari stiintifice publicate CV
Asist. univ. drd. Mirela Niculae
Nume si prenume Niculae Mirela
Grad didacticAsistent universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctorand, Finante
Activitati didactice
Contabilitate financiară, Contabilitatea instituțiilor de credit, Contabilitatea instituţiilor publice, Standarde internaționale de contabilitate, Bazele contabilităţii
Domenii de interes stiintific
Politici monetare, Stabilitate financiară, Politici fiscale, Reglementări contabile internaţionale
Lucrari stiintifice publicate CV    
Prima pagina | Contact | Inceputul paginii
© 2009 UCDC