Departamente


conturi cadre didactice - click aici

Restrange toate | Vizualizeaza toate

FINANTE SI BANCI

Prof. univ. dr. Gheorghe Popescu
Nume si prenume Popescu Gheorghe
Grad didacticProfesor universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economice, Economie si politici economice
Activitati didacticeMacroeconomie, Economia Comunitatii europene, Economie si politici europene
Domenii de interes stiintificPolititici bugetare, macroeconomia tranzitiei, eficienta institutiilor publice
Conf. univ. dr. Diana Apostol
Nume si prenumeApostol Diana
Grad didactic Conferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor īn economie, Economie
Activitati didacticeMicroeconomie, Macroeconomie
Domenii de interes stiintificDezvoltarea capitalului uman, economia bazata pe cunoastere
Conf. univ. dr. Cristian Florin Ciurlau
Nume si prenume Ciurlau Florin Crstian
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Economie
Activitati didacticeMacroeconomie, Economie europeana, Mediul de afaceri european, Tehnici de previziune in domeniul financiar-bancar
Domenii de interes stiintificCompetitivitate economica, mediu concurential, crestere sustenabila
Conf. univ. dr. Liliana Constantinescu
Nume si prenume Constantinescu Liliana Aurora
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Management
Activitati didacticeProduse si servicii bancare moderne, Teoria si practica managementului financiar, Operatiunile institutiilor de credit
Domenii de interes stiintificManagement bancar, piata bancara europeana, creditul cooperatist
Conf. univ. dr. Roxana Dumitrascu
Nume si prenumeDumitrascu Roxana Arabela
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Finante
Activitati didacticeGestiunea financiara a intreprinderii, Asigurari si reasigurari, Managementul riscurilor in asigurari
Domenii de interes stiintificCapitalul intangibil al firmei, echilibrul financiar al firmei, managementul companiilor de asigurari
Conf. univ. dr. Ileana Silvia Nicula
Nume si prenume Nicula Silvia Ileana
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Cibernetica economica
Activitati didacticeOperatiunile institutiilor de credit, Contabilitate banacara
Domenii de interes stiintificCriza in sistemul bancar, contabilitatea operatiunilor bancare
Conf. univ. dr. Daniela Penu
Nume si prenume Penu Daniela
Grad didactic Conferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Economie si politici economice
Activitati didacticeFinante publice
Domenii de interes stiintificPrevenirea fraudelor fiscale, impozite indirecte
Conf. univ. dr. Marinella Turdean
Nume si prenume Turdean Marinella Sabina
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Statistica economico-sociala
Activitati didacticeBazele statisticii, Statistica pentru afaceri, Statistica si elemente de analiza economica, Metode moderne in calcule financiare
Domenii de interes stiintificManagementul calitatii in educatie, biostatistica, statistica macroeconomica
Lect. univ. dr. Crina Raluca Bucur
Nume si prenume Bucur Crina Raluca
Grad didacticLector universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor Finante
Activitati didacticeFiscalitate
Domenii de interes stiintificFinantele institutiilor publice, convergenta fiscala si bugetara europeana
Lect. univ. dr. Cosmin Stoica
Nume si prenume Stoica Cosmin
Grad didacticLector universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Relatii economice internationale
Activitati didacticeFinantarea proiectelor europene, Etica in afaceri
Domenii de interes stiintificPolititci vamale, managementul proiectelor
Lect. univ. dr. Mirela Turkes
Nume si prenume Türkes (Vīnt) Mirela Catalina
Grad didacticLector universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Marketing
Activitati didacticeMarketing
Domenii de interes stiintificMarketing bancar, marketing strategic
Asist. univ. drd. Sorin Adrian Ciupitu
Nume si prenume Ciupitu Soprin Adrian
Grad didacticAsistent universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctorand, Management
Activitati didacticeFiscalitate, Preturi si concurenta, Managementul investitiilor, Buget si trezorerie publica
Domenii de interes stiintificManagementul performantelor, politici fiscale, combaterea evaziunii fiscale
Asist. univ. drd. Raluca Moscu
Nume si prenume Moscu Raluca Georgiana
Grad didacticAsistent universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctorand, Finante
Activitati didacticeGestiunea financiara a intreprinderii, Analiza economico –financiara, Asigurari si reasigurari
Domenii de interes stiintificEconometrie, guvernata corporativa
Asist. univ. drd. Mirela Niculae
Nume si prenume Niculae Mirela
Grad didacticAsistent universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctorand, Finante
Activitati didacticeFinante publice, Macroeconomie, Management financiar-bancar, Contabilitate financiara
Domenii de interes stiintificPolitici monetare, stabilitate financiara, politici fiscale
Asist. univ.drd. Ligia Prodan
Nume si prenume Prodan Ligia
Grad didacticAsistent universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctorand, Cibernetica si statistica economica
Activitati didacticeStatistica economica, Modelarea deciziei financiare, Operatiunile institutiilor de credit
Domenii de interes stiintificAnaliza statistica, statistica macroeconomica


CONTABILITATE SI AUDIT

Prof. univ. dr. Minica Boaja
Nume si prenume Boaja Minica
Grad didacticProfesor universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Finante
Activitati didacticeRelatii financiar – valutare internationale, Control si audit financiar, Standarde internationale de raportare financiara, Audit si consultanta īn afaceri, Audit financiar-bancar
Domenii de interes stiintificAspecte financiar-valutare ale integrarii europene, sistemul fiscal, plati internationale
Prof. univ. dr. Gheorghe Lepadatu
Nume si prenume Lepadatu Gheorghe
Grad didacticProfesor universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Finante
Activitati didacticeContabilitate financiara, Standarde internationale de raportare financiara, Contabilitatea intreprinderilor de comert exterior
Domenii de interes stiintificContabilitate aprofundata, Armonizare contabila, Fiscalitate
Prof. univ. dr. Victor Munteanu
Nume si prenume Munteanu Victor
Grad didacticProfesor universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Contabilitate
Activitati didacticeBazele contabilitatii, Contabilitate financiara, Controlul financiar al afacerii, Audit financiar extern
Domenii de interes stiintificStandarde internationale de audit, contabilitatea institutiilor publice, standarde de raportare finaciara
Prof. univ. dr. Mihaela Muresan
Nume si prenume Muresan Mihaela
Grad didacticProfesor universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Contabilitate
Activitati didacticeGestiunea bazelor de date, Sisteme informatice financiar-contabile, Tehnologia informatiei si comunicatiei
Domenii de interes stiintificGestiunea bazelor de date, comert electronic, software de aplicatii
Conf. univ. dr. Vasile Bleotu
Nume si prenume Bleotu Vasile
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor īn economie, Contabilitate
Activitati didacticeBazele contabilitatii, Contabilitate bancara, Stabilitate monetara si financiara, Reglementare prudentiala si supraveghere bancara
Domenii de interes stiintificReglementari contabile internationale, garantarea depozitelor bancare, globalizarea economica
Conf. univ. dr. Sorinel Capusneanu
Nume si prenume Capusneanu Sorinel
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Contabilitate
Activitati didacticeContabilitate manageriala, Contabilitate de gestiune, Control de gestiune
Domenii de interes stiintificManagementul costurilor, evaluarea performantelor
Conf. univ. dr. Vadim Dumitrascu
Nume si prenume Dumitrascu Vadim
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Management
Activitati didacticePreturi si concurenta, Leadership si cultura organizationala, Diagnostic financiar si evaluare
Domenii de interes stiintificDimensiuni socioumane ale managementului, evaluarea firmelor in conditii de incertitudine, strategii de afaceri in economia bazata pe cunoastere
Conf. univ. dr. Carmen Judith Grigorescu
Nume si prenumeGrigorescu Carmen Judith
Grad didactic Conferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Cibernetica si statistica economica
Activitati didacticeAnaliza economico-financiara, Modelarea deciziei financiare
Domenii de interes stiintificAnaliza portofoliului, optimizarea investitiilor, analiza riscului
Conf. univ. dr. Gabriel Nastase
Nume si prenume Nastatse Gabriel
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Contabilitate
Activitati didacticeBuget si trezorerie publica, Polititci fiscale ale intreprinderii, Gestiunea trezoreriei, Metode si practici de gestiune si bugetare a afacerii
Domenii de interes stiintificManagementul inovarii, managementul sistemelor tehnologice, politici bugetare si fiscale
Conf. univ. dr. Eugen Nicolaescu
Nume si prenume Nicolaescu Gheorghe Eugen
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Contabilitate
Activitati didacticeFiscalitate comparata, Audit intern, Guvernanta corporativa, Fiscalitate, Control si audit financiar
Domenii de interes stiintificAudit public, audit statutar, etica si guvernanta corporativa
Lect. univ. dr. Nicoleta Magdalena Iacob
Nume si prenume Iacob Nicoleta Magdalena
Grad didactic Lector universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in informatica
Activitati didactice

Informatica economica, SGBD, Matematici financiare

Domenii de interes stiintific

Protectia bazelor de date, e-learning, algoritmi de programare

Lect. univ. dr. Sorin Radu
Nume si prenume Radu Sorin Claudiu
Grad didacticLector universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor, Finante
Activitati didacticePiete de capital, Relatii financiar-valutare internationale Control si audit financiar
Domenii de interes stiintificInvestitii si active financiare, analiza pietelor de capital
Lect. univ. dr. Ioan Mircea Zarie
Nume si prenume Zarie Mircea Ioan
Grad didacticLector universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in drept, Drept public
Activitati didacticeTeoria generala a dreptului
Domenii de interes stiintificFederalismul contemporan, confiscarea speciala
Asist. univ. Cristian Alexandrescu
Nume si prenume Alexandrescu Cristian
Grad didacticAsistent universitar
Activitati didacticeTeoria generala a dreptului, Drept comercial
Domenii de interes stiintificContracte comerciale, tehnici juridice, procedura insolventei
Asist. univ. drd. Daniela Radu
Nume si prenume Radu Daniela
Grad didacticAsistent universitar
Titlul stiintific/ domeniul Doctorand, Drept
Activitati didacticeDrept financiar bancar, Etica in afaceri
Domenii de interes stiintificProcedura insolventei, supraveghere bancara
Asist. univ. drd. Alina Solomon
Nume si prenume Solomon Alina Georgiana
Grad didacticAsistent universitar
Titlul stiintific/ domeniul Doctorand, Economie si polititci economice
Activitati didacticeFinante publice, Buget de stat si treyorerie publica, Control si audit financiar
Domenii de interes stiintificPolititci fiscale si bugetare, convergenta monetara    
Prima pagina | Contact | Inceputul paginii
© 2009 UCDC