Departamente


conturi cadre didactice - click aici

Restrange toate | Vizualizeaza toate

FINANTE SI BANCI

Prof. univ. dr. Minica Boaja
Nume si prenume Boaja Minica
Grad didacticProfesor universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Finante
Activitati didacticeRelatii financiar valutare internationale, Control si audit financiar, Standarde internationale de raportare financiara, Audit si consultanta n afaceri, Audit financiar-bancar
Domenii de interes stiintificAspecte financiar-valutare ale integrarii europene, sistemul fiscal, plati internationale
Lucrari stiintifice publicate CV
Prof. univ. dr. Gheorghe Popescu
Nume si prenume Gheorghe Popescu
Grad didacticProfesor universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economice, Economie si politici economice
Activitati didacticeMacroeconomie, Economia Comunitatii europene, Economie si politici europene
Domenii de interes stiintificPolititici bugetare, macroeconomia tranzitiei, eficienta institutiilor publice
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Diana Apostol
Nume si prenume Diana Apostol
Grad didactic Conferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor n economie, Economie
Activitati didacticeMicroeconomie, Macroeconomie
Domenii de interes stiintificDezvoltarea capitalului uman, economia bazata pe cunoastere
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Cristian Florin Ciurlau
Nume si prenume Florin Crstian Ciurlau
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Economie
Activitati didacticeMacroeconomie, Economie europeana, Mediul de afaceri european, Tehnici de previziune in domeniul financiar-bancar
Domenii de interes stiintificCompetitivitate economica, mediu concurential, crestere sustenabila
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Liliana Constantinescu
Nume si prenume Liliana Aurora Constantinescu
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Management
Activitati didacticeProduse si servicii bancare moderne, Teoria si practica managementului financiar, Operatiunile institutiilor de credit
Domenii de interes stiintificManagement bancar, piata bancara europeana, creditul cooperatist
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Roxana Dumitrascu
Nume si prenume Roxana Arabela Dumitrascu
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Finante
Activitati didacticeGestiunea financiara a intreprinderii, Asigurari si reasigurari, Managementul riscurilor in asigurari
Domenii de interes stiintificCapitalul intangibil al firmei, echilibrul financiar al firmei, managementul companiilor de asigurari
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Daniela Penu
Nume si prenume Daniela Penu
Grad didactic Conferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Economie si politici economice
Activitati didacticeFinante publice
Domenii de interes stiintificPrevenirea fraudelor fiscale, impozite indirecte
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Marinella Turdean
Nume si prenume Marinella Sabina Turdean
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Statistica economico-sociala
Activitati didacticeBazele statisticii, Statistica pentru afaceri, Statistica si elemente de analiza economica, Metode moderne in calcule financiare
Domenii de interes stiintificManagementul calitatii in educatie, biostatistica, statistica macroeconomica
Lucrari stiintifice publicate CV
Lect. univ. dr. Crina Raluca Bucur
Nume si prenume Crina Raluca Bucur
Grad didacticLector universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor Finante
Activitati didactice

Management financiar-bancar, Fiscalitate, Finanțe Instituții Publice

Domenii de interes stiintific

Managementul portofoliilor bancare,  Finantele institutiilor publice, Convergenta fiscala si bugetara europeana

Lucrari stiintifice publicate CV
Lect. univ. dr. Mirela Turkes
Nume si prenume Mirela Catalina Trkes (Vnt)
Grad didacticLector universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Marketing
Activitati didacticeMarketing
Domenii de interes stiintificMarketing bancar, marketing strategic
Lucrari stiintifice publicate CV
Asist. univ. dr. Sorin Adrian Ciupitu
Nume si prenume Sorin Adrian Ciupitu
Grad didacticAsistent universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor, Management
Activitati didacticeFiscalitate, Preturi si concurenta, Managementul investitiilor, Buget si trezorerie publica
Domenii de interes stiintificManagementul performantelor, politici fiscale, combaterea evaziunii fiscale
Lucrari stiintifice publicate CV
Asist. univ.dr. Ligia Dudu
Nume si prenume Dudu Ligia
Grad didacticAsistent universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor, Cibernetica si statistica economica
Activitati didacticeStatistica economica, Modelarea deciziei financiare, Operatiunile institutiilor de credit
Domenii de interes stiintificAnaliza statistica, statistica macroeconomica
Lucrari stiintifice publicate CV
Asist. univ. dr. Raluca Moscu
Nume si prenume Moscu Raluca Georgiana
Grad didacticAsistent universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor, Finante
Activitati didactice

Gestiunea financiara a intreprinderii, Analiza economico –financiara, Asigurari si reasigurari

Domenii de interes stiintific

Econometrie, guvernata corporativa

Lucrari stiintifice publicate CV


CONTABILITATE SI AUDIT

Prof. univ. dr. Gheorghe Lepadatu
Nume si prenume Lepadatu Gheorghe
Grad didacticProfesor universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Finante
Activitati didacticeContabilitate financiara, Standarde internationale de raportare financiara, Contabilitatea intreprinderilor de comert exterior
Domenii de interes stiintificContabilitate aprofundata, Armonizare contabila, Fiscalitate
Lucrari stiintifice publicate CV
Prof. univ. dr. Victor Munteanu
Nume si prenume Munteanu Victor
Grad didacticProfesor universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Contabilitate
Activitati didacticeBazele contabilitatii, Contabilitate financiara, Controlul financiar al afacerii, Audit financiar extern
Domenii de interes stiintificStandarde internationale de audit, contabilitatea institutiilor publice, standarde de raportare finaciara
Lucrari stiintifice publicate CV
Prof. univ. dr. Mihaela Muresan
Nume si prenume Muresan Mihaela
Grad didacticProfesor universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Contabilitate
Activitati didacticeGestiunea bazelor de date, Sisteme informatice financiar-contabile, Tehnologia informatiei si comunicatiei
Domenii de interes stiintificGestiunea bazelor de date, comert electronic, software de aplicatii
Lucrari stiintifice publicate CV

 

Prof. univ. dr. Eugen Nicolaescu
Nume si prenume Nicolaescu Gheorghe Eugen
Grad didacticProfesor universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Contabilitate
Activitati didacticeFiscalitate comparata, Audit intern, Guvernanta corporativa, Fiscalitate, Control si audit financiar
Domenii de interes stiintificAudit public, audit statutar, etica si guvernanta corporativa
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Vasile Bleotu
Nume si prenume Bleotu Vasile
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor n economie, Contabilitate
Activitati didacticeBazele contabilitatii, Contabilitate bancara, Stabilitate monetara si financiara, Reglementare prudentiala si supraveghere bancara
Domenii de interes stiintificReglementari contabile internationale, garantarea depozitelor bancare, globalizarea economica
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Sorinel Capusneanu
Nume si prenume Capusneanu Sorinel
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Contabilitate
Activitati didacticeContabilitate manageriala, Contabilitate de gestiune, Control de gestiune
Domenii de interes stiintificManagementul costurilor, evaluarea performantelor
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Vadim Dumitrascu
Nume si prenume Dumitrascu Vadim
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Management
Activitati didacticePreturi si concurenta, Leadership si cultura organizationala, Diagnostic financiar si evaluare
Domenii de interes stiintificDimensiuni socioumane ale managementului, evaluarea firmelor in conditii de incertitudine, strategii de afaceri in economia bazata pe cunoastere
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Carmen Judith Poenaru Grigorescu
Nume si prenumeGrigorescu Carmen Judith
Grad didactic Conferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Cibernetica si statistica economica
Activitati didacticeAnaliza economico-financiara, Modelarea deciziei financiare
Domenii de interes stiintificAnaliza portofoliului, optimizarea investitiilor, analiza riscului
Lucrari stiintifice publicate CV
Conf. univ. dr. Gabriel Nastase
Nume si prenume Nastatse Gabriel
Grad didacticConferentiar universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in economie, Contabilitate
Activitati didacticeBuget si trezorerie publica, Polititci fiscale ale intreprinderii, Gestiunea trezoreriei, Metode si practici de gestiune si bugetare a afacerii
Domenii de interes stiintificManagementul inovarii, managementul sistemelor tehnologice, politici bugetare si fiscale
Lucrari stiintifice publicate CV
Lect. univ. dr. Nicoleta Magdalena Iacob
Nume si prenume Iacob Nicoleta Magdalena
Grad didactic Lector universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in informatica
Activitati didactice

„Informatică economică II”, „Informatică economică”, „Sisteme de gestiune a bazelor de date”, „Sisteme informatice de gestiune și contabilitate”, „Matematici financiare”, „Matematici aplicate în economie”

Domenii de interes stiintific

 Algoritmi de programare, Baze de date/Baze de date distribuite, Protecţia datelor/bazelor de date, E-learning

Lucrari stiintifice publicate

CV

Lect. univ. dr. Sorin Radu
Nume si prenume Radu Sorin Claudiu
Grad didacticLector universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor, Finante
Activitati didacticePiete de capital, Relatii financiar-valutare internationale Control si audit financiar
Domenii de interes stiintificInvestitii si active financiare, analiza pietelor de capital
Lucrari stiintifice publicate CV
Lect. univ. dr. Alina Solomon
Nume si prenume Solomon Alina Georgiana
Grad didactic Lector universitar
Titlul stiintific/ domeniul Doctor, Economie si polititci economice
Activitati didacticeFinante publice, Buget de stat si treyorerie publica, Control si audit financiar
Domenii de interes stiintificPolititci fiscale si bugetare, convergenta monetara
Lucrari stiintifice publicate CV
Lect. univ. dr. Ioan Mircea Zarie
Nume si prenume Zarie Mircea Ioan
Grad didacticLector universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctor in drept, Drept public
Activitati didacticeTeoria generala a dreptului
Domenii de interes stiintificFederalismul contemporan, confiscarea speciala
Lucrari stiintifice publicate CV
Asist. univ. drd. Mirela Niculae
Nume si prenume Niculae Mirela
Grad didacticAsistent universitar
Titlul stiintific/ domeniul
Doctorand, Finante
Activitati didacticeFinanţe publice; Finanţele firmei; Monedă, bănci, credit; Buget şi trezorerie publică;
Management financiar-bancar; Contabilitate financiară; Contabilitatea instituţilor publice; Contabilitatea activităţii de comerţ exterior; Instituţii de credit.
Domenii de interes stiintificPolitici monetare, Stabilitate financiară, Politici fiscale, Reglementări contabile internaţionale
Lucrari stiintifice publicate CV
Asist. univ. dr. Daniela Radu
Nume si prenume Radu Daniela
Grad didacticAsistent universitar
Titlul stiintific/ domeniul Doctor, Drept
Activitati didacticeDrept financiar bancar, Etica in afaceri
Domenii de interes stiintificProcedura insolventei, supraveghere bancara
Lucrari stiintifice publicate CV    
Prima pagina | Contact | Inceputul paginii
© 2009 UCDC