Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" isi afirma din nou valoare obtinand succesiv (2010-2015, 2015-2020) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'', cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania.

ADMITERE

ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Admiterea la programele de studii universitare de licenta se desfasoara pe baza mediei obtinute la examenul de bacalaureat.

Etapa I: Sesiunea IULIE

Activitatea

Perioada

Perioada de inscriere si verificare a dosarelor

04.06.2018-31.07.2018

Afisarea listelor provizorii cu candidaţii admisi şi respinşi

31.07.2018

Perioada de contestaţii

31.07.2018-1.08.2018

Afisarea listelor definitive cu candidaţii admisi şi respinşi

01.08.2018

Taxa de scolarizare se achita:
-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro (numai pentru programele de licenta)
sau
-partial, minim 1/3 din taxa de școlarizare. Pentru programele de master se acorda o reducere de 10% doar pentru absolventii de licenta UCDC)                     
      
             

02.08.2018- 16.08.2018

Afisarea rezultatelor etapei I (admiși care au plătit taxa de școlarizare)

17.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In cazul neachitării taxei de şcolarizare, locul ocupat este declarat vacant si scos la concurs in etapa a II-a.

Etapa a II-a: Sesiunea SEPTEMBRIE

Activitatea

Perioada

Perioada de inscriere si verificare a dosarelor

01.08.2018 - 28.09.2018

Afisarea listelor provizorii cu candidaţii admisi şi respinşi

29.09.2018;

Perioada de contestaţii

29.09.2018-30.09.2018

Afisarea listelor definitive cu candidaţii admisi şi respinşi

08.10.2018;

Taxa de scolarizare se achita:
-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro (numai pentru programele de licenta)
sau
-partial, minim 1/3 din taxa de școlarizare. Pentru programele de master se acorda o reducere de 10% doar pentru absolventii de licenta UCDC)                                          

30.09.2018-07.10.2018

CIFRE DE SCOLARIZARE

1. Programul de studii universitare de licenta:
FINANTE SI BANCI
- 3 ani invatamant cu frecventa (IF) – 210 locuri
- 3 ani invatamant cu frecventa redusa (IFR) – 180 locuri

TAXA DE SCOLARIZARE:
600 €/an - invatamant cu frecventa (IF)
600 €/an - invatamant cu frecventa redusa (IFR)

2. Programul de studii universitare de licenta:
CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE
- 3 ani invatamant cu frecventa (IF) – 120 locuri
TAXA DE SCOLARIZARE:
600 €/an - invatamant cu frecventa (IF)

INSCRIERI:
TAXA DE INSCRIERE: 100 lei
L - V: 08.00 - 20.00
S - D: 09.00 - 13.00

ACTE NECESARE ADMITERE LA PROGRAMELE DE LICENTA
Cerere-tip si anexe (de la secretariatul facultatii);
Diploma de bacalaureat (original si copie xerox) sau adeverinta de promovare a examenului de bacalaureat pentru promotia 2018;
Diploma de licenta - original si copie xerox sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant unde s-a sustinut examenul de licenta (pentru promotia 2018), in cazul candidatilor care doresc să urmeze un al doilea program de licenta);
Supliment la diplomă (original si copie xerox);
Atestatul de recunoastere a studiilor pentru candidatii cetateni straini sau etnici romani din alte tari;
Certificat de competenta lingvistica (pentru candidatii cetateni straini);
Certificat de nastere (original si copie xerox);
Carte de identitate (original si copie xerox);
Certificatul de casatorie (daca este cazul) – original si copie xerox;
Adeverinta medicala tip eliberata de medicul de familie;
Patru fotografii tip buletin;
Chitanta care sa ateste plata taxei de inscriere;
Dosar plic.

TAXE SI REDUCERI

Taxa de înscriere este de 100 lei si nu se restituie.

  TAXE ȘI REDUCERI!

  Pentru a fi înmatriculați, candidații declarați admiși la programele de studii de licență, vor achita taxa de școlarizare:

  integral, beneficiind de o reducere de 50 euro

  parțial (minim 1/3 din taxa de școlarizare) până la 16.08.2018 (etapa I) respectiv până la 07.10.2018 (etapa II).

  Taxele de școlarizare se achită în lei, integral sau în 2-3 rate.

  Taxa de școlarizare se reduce cu 15% pentru candidații care provin din aceeași familie;

  15% primii trei studenți de la învățământul cu frecvență, clasați în funcție de rezultatele obținute la învățătură;

  Beneficiază de reduceri de taxe:

  15% studenții care urmează simultan cursurile a două facultăți din cadrul universității; Reducerea se acorda numai pentru taxa de scolarizare aferenta unui program de studio universitar.

  15% absolvenții licențiați ai unei facultăți din cadrul UCDC, sau din alte universități;

  CURRICULA

  FINANTE SI BANCI vezi aici

  CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE vezi aici

  ALTE INFORMATII
  Va puteti adresa zilnic, de luni pana vineri intre orele 8.00 - 20.00, si sambata- duminica intre orele 9.00-13.00, la secretariatul facultatii din Splaiul Unirii nr.176, sector 4, Corp D2, etaj 2, la telefoanele 021.330.79.00 sau 021.330.79.11, int. 126, 139.