ADMITERE

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" isi afirma din nou valoare obtinand succesiv (2010-2015, 2015-2020) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'', cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania.

Admiterea in ciclul de studii universitare de licenta se desfasoara pe baza mediei obtinute la examenul de bacalaureat. In cazul mediilor egale obtinute la admitere de catre candidatii situati pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obtinuta la proba scrisa la limba romana, de la examenul de bacalaureat.

CIFRE DE SCOLARIZARE
1. Programul de studii universitare de licenta: FINANTE SI BANCI
              - 3 ani invatamant cu frecventa (IF) – 210 locuri
              - 3 ani invatamant cu frecventa redusa (IFR) – 180 locuri
              
2. Programul de studii universitare de licenta: CONTABILITATE
            SI INFORMATICA DE GESTIUNE
              - 3 ani invatamant cu frecventa (IF) – 150 locuri
             
  
Acte necesare pentru inscrierea la programele de licenta:

 1. Cerere-tip (de la secretariatul facultatii);
 2. Diploma de bacalaureat (original si copie legalizata) sau adeverinta de promovare a examenului de bacalaureat (pentru promotia 2016);
 3. Foaie matricola;
 4. Diploma de licenta - copie legalizata (in cazul candidatilor care doresc sa urmeze o a doua facultate);
 5. Atestatul de recunoastere a studiilor pentru candidatii cetateni straini sau etnici romani din alte tari;
 6. Certificat de competenta lingvistica (pentru candidatii cetateni straini);
 7. Copie legalizata dupa certificatul de nastere;
 8. Copie xerox dupa cartea de identitate;
 9. Copie legalizata dupa certificatul de casatorie (daca este cazul);
 10. Adeverinta medicala tip eliberata de medicul de familie;
 11. Patru fotografii tip buletin;
 12. Chitanta care sa ateste plata taxei de inscriere;
 13. Dosar plic.

 ALTE INFORMATII
Va puteti adresa zilnic, intre orele 8.00 - 18.00, la secretariatul facultatii din Splaiul Unirii nr.176, sector 4, Corp D2, etaj 2, la telefoanele 021.330.84.60, 021.330.79.00 sau 021.330.79.11, int. 126, 139.

 

 

 


.