Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" isi afirma din nou valoare obtinand succesiv (2010-2015, 2015-2020) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'', cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania.

Admiterea in ciclul de studii universitare de licenta se desfasoara pe baza mediei obtinute la examenul de bacalaureat. In cazul mediilor egale obtinute la admitere de catre candidatii situati pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obtinuta la proba scrisa la limba romana, de la examenul de bacalaureat.

 

          Acte necesare pentru inscrierea la programele de licenta:

 1. Cerere-tip (de la secretariatul facultatii);
 2. Diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2017;
 3. Diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licentă pentru promotia 2017 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
 4. Suplimentul la diplomă – original si copie xerox;
 5. Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 6. Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
 7. Certificatul de naştere – original si copie xerox;
 8. Cartea de identitate si copie xerox;
 9. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox;
 10.  Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
 11.  Patru fotografii tip buletin;
 12.  Chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
 13.  Dosar plic.

    FACILITATI

1. Taxa de scolarizare se reduce cu 15 % pentru:
a. candidatii care provin din aceeasi familie;
b. absolventii licentiati ai unei facultati din cadrul UCDC sau din alte universitati; 
c. studentii care urmeaza simultan cursurile a doua facultati din cadrul UCDC.
2. Primii trei studenti de la invatamantul cu frecventa, clasati in functie de rezultatele obtinute la invatatura, beneficiaza, in timpul anilor de studii, de reducerea cu 15 % a taxei de scolarizare.
3. Candidatii declarati admisi care achita integral taxa de scolarizare pana la data de 07.10.2017 beneficiaza de o reducere de 50 €.

 ALTE INFORMATII

Va puteti adresa zilnic, intre orele 8.00 - 18.00, la secretariatul facultatii din Splaiul Unirii nr.176, sector 4, Corp D2, etaj 2, la telefoanele 021.330.84.60, 021.330.79.00 sau 021.330.79.11, int. 126, 139.

 CURRICULA

Programul de studii universitare de licenta
 FINANTE SI BANCI    VEZI AICI   

 Programul de studii universitare de licenta
 CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE   VEZI AICI

 

 


.