ADMITERE

anul universitar 2017-2018

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" isi afirma din nou valoare obtinand succesiv (2010-2015, 2015-2020) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'', cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania.

Admiterea la programele de studii universitare de master se realizeaza pe baza mediei obtinute la examenul de licenta.

          CALENDAR ADMITERE

Etapa I: Sesiunea IULIE


Activitatea

Perioada

Perioada de inscriere si verificare a dosarelor

01.06 -31.07.2017

Afisarea listelor provizorii cu candidaţii admisi şi respinşi

31.07.2017

Perioada de contestaţii

31.07.2017-1.08.2017

Afisarea listelor definitive cu candidaţii admisi şi respinşi

1.08.2017

Plata a minim 25% din taxa de școlarizare                     

02.08.2017-16.08.2017

Afisarea rezultatelor etapei I (admiși care au plătit taxa de școlarizare)

17.08.2017

In cazul neachitării taxei de şcolarizare, locul ocupat este declarat vacant si scos la concurs in etapa a II-a.

FACILITATI:

Candidatii declarati admisi, absolventi ai Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", beneficiaza de o reducere de 10% din taxa de scolarizare.  

 

Etapa  a II-a: Sesiunea SEPTEMBRIE


Activitatea

Perioada

Perioada de inscriere si verificare a dosarelor

01.08 -29.09.2017

Afisarea listelor provizorii cu candidaţii admisi şi respinşi

29.09.2017

Perioada de contestaţii

29.09.2017-30.09.2017

Afisarea listelor definitive cu candidaţii admisi şi respinşi

30.09.2017

Plata a minim 25% din taxa de școlarizare                     

30.09.2017-07.10.2017

FACILITATI:

Candidatii declarati admisi, absolventi ai Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", beneficiaza de o reducere de 10% din taxa de scolarizare.         

 CIFRE DE SCOLARIZARE

Absolventii licentiati pot continua studiile la programele de studii universitare de master organizate in cadrul facultatii, acreditate ARACIS:

 • Gestiune si Audit Financiar (IF) – 75 locuri
 • Management Financiar – Bancar (IF) – 75 locuri
 • Management Financiar Contabil (IF) – 75 locuri

           TAXA DE SCOLARIZARE

 • Gestiune si Audit Financiar – 400 €/semestru
 • Management Financiar – Bancar – 300 €/semestru
 • Management Financiar Contabil (IF) - 300 €/semestru

           PROGRAM INSCRIERI:

          L - V: 08.00 - 20.00
          S - D: 09.00 - 13.00

           TAXA DE INSCRIERE: 100 lei
           Acte necesare pentru inscrierea la programele de master:

 • Cerere-tip (de la secretariatul facultatii);
 • Diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2017;
 • Diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licentă pentru promotia 2017 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
 • Suplimentul la diplomă – original si copie xerox;
 • Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 • Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
 • Certificatul de naştere – original si copie xerox;
 • Cartea de identitate si copie xerox;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox;
 •  Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
 •  Patru fotografii tip buletin;
 •  Chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
 •  Dosar plic.

CURRICULA

Programul de studii universitare de master
 GESTIUNE SI AUDIT FINANCIAR    vezi aici

 Programul de studii universitare de master
MANAGEMENT FINANCIAR – BANCAR    vezi aici

 Programul de studii universitare de master
MANAGEMENT FINANCIAR – CONTABIL   vezi aici

ALTE INFORMATII
           Va puteti adresa zilnic, luni - vineri, intre orele 8.00-20.00, sambata -duminica, intre orele 9.00-13.00, la secretariatul facultatii din Splaiul Unirii nr.176, sector 4, Corp D2, etaj 2, la telefoanele 021.330.84.60, 021.330.79.00 sau 021.330.79.11, int. 126, 139.