ADMITERE

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" isi afirma din nou valoare obtinand succesiv (2010-2015, 2015-2020) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'', cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania.

Admiterea la programele de studii universitare de master se realizeaza pe baza mediei obtinute la examenul de licenta.


CIFRE DE SCOLARIZARE

Absolventii licentiati pot continua studiile la programele de studii universitare de master organizate in cadrul facultatii, acreditate ARACIS:

 • Management Financiar – Bancar (IF) – 75 locuri
 • Gestiune si Audit Financiar (IF) – 75 locuri

Acte necesare pentru inscrierea la programele de master:

 • Cerere-tip (de la secretariatul facultatii);
 • Diploma de bacalaureat (original si copie legalizata);
 • Diploma de licenta – original si copie legalizata sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant unde s-a sustinut examenul de licenta (pentru promotia 2016);
 • Supliment la diploma (copie xerox);
 • Atestatul de recunoastere a studiilor pentru candidatii cetateni straini sau etnici romani din alte tari;
 • Certificat de competenta lingvistica (pentru candidatii cetateni straini);
 • Copie legalizata dupa certificatul de nastere;
 • Copie xerox dupa cartea de identitate;
 • Copie legalizata dupa certificatul de casatorie (daca este cazul);
 • Adeverinta medicala tip eliberata de medicul de familie;
 • Patru fotografii tip buletin;
 • Chitanta care sa ateste plata taxei de inscriere;
 • Dosar plic.

FACILITATI
  Candidatii declarati admisi, absolventi ai Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir, beneficiaza de o reducere de 10% din taxa de scolarizare.

ALTE INFORMATII
 Va puteti adresa zilnic, intre orele 8.00 - 18.00, la secretariatul facultatii din Splaiul Unirii nr.176, sector 4, Corp D2, etaj 2, la telefoanele 021.330.84.60, 021.330.79.00 sau 021.330.79.11, int. 126, 139.