Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" isi afirma din nou valoare obtinand succesiv (2010-2015, 2015-2020) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'', cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania.

Admiterea la programele de studii universitare de master se realizeaza pe baza mediei obtinute la examenul de licenta.

         
           Acte necesare pentru inscrierea la programele de master:

 • Cerere-tip (de la secretariatul facultatii);
 • Diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2017;
 • Diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licentă pentru promotia 2017 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
 • Suplimentul la diplomă – original si copie xerox;
 • Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 • Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
 • Certificatul de naştere – original si copie xerox;
 • Cartea de identitate si copie xerox;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox;
 •  Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
 •  Patru fotografii tip buletin;
 •  Chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
 •  Dosar plic.

CURRICULA

Programul de studii universitare de master
 GESTIUNE SI AUDIT FINANCIAR    vezi aici

 Programul de studii universitare de master
MANAGEMENT FINANCIAR – BANCAR    vezi aici

 Programul de studii universitare de master
MANAGEMENT FINANCIAR – CONTABIL   vezi aici

ALTE INFORMATII
           Va puteti adresa zilnic, luni - vineri, intre orele 8.00-20.00, sambata -duminica, intre orele 9.00-13.00, la secretariatul facultatii din Splaiul Unirii nr.176, sector 4, Corp D2, etaj 2, la telefoanele 021.330.84.60, 021.330.79.00 sau 021.330.79.11, int. 126, 139.