UNIVERSITATEA CRESTINA "DIMITRIE CANTEMIR" ORGANIZEAZA COLEGII DE NIVEL TERTIAR NONUNIVERSITAR vezi detalii aici

REZULTATE ADMITERE ETAPA I- IULIE 2014 vezi aici

In atentia candidatilor declarati ADMISI la concursul de admitere – sesiunea Iulie 2014!

          La solicitarea unui număr important de candidati declarati admisi în etapa Iulie 2014  a concursului de admitere la programele de studii universitare de licentă din cadrul Universitătii Crestine „Dimitrie Cantemir” – anul universitar 2014/2015 , se prelungeste termenul de  achitare a cel putin   25 % din taxa de scolarizare, pană cel tarziu la data de 14 Septembrie 2014.
          În  cazul neachitării acestei sume, locul ocupat este declarat vacant si scos la concurs în etapa a doua de admitere.
Etapa a II-a de admitere începe la data de 01.08.2014 si durează pînă la data de 25.09.2014. Candidatii declarati admisi in etapa a II-a trebuie sa achite cel putin 25 % din taxa de scolarizare, in perioada 26.09.2014 - 05.10.2014 .

 

Facultatea de Finante Banci si Contabilitate organizeaza
urmatoarele cursuri postuniversitare:

1. Consultanta financiar-contabila si fiscala;
2. Evaluarea performantei economico-financiare a afacerilor.

mai multe detalii aici


Despre Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate
 
Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate ofera programul de studiu "Finante si banci", la formele de invatamant zi (acreditat ARACIS) si frecventa redusa (acreditat ARACIS) si programul de studiu
"Contabilitate si informatica de gestiune” (autorizat ARACIS) la forma de invatamant zi, conform HG 707/ 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525/ 30.VII. 2012.
Acreditare ARACIS
UCDC, acreditata prin legea 238/2002, a fost evaluata institutional, de catre ARACIS cu GRAD DE INCREDERE RIDICAT, cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania. mai mult ...
Programe de licenta
 
Obiectivul principal al cadrelor didactice consta in formarea de specialisti pe baza unui program de studii menit sa stimuleze gândirea, creativitatea si abilitatile economice.
Programe de masterat
   
Toate masteratele facultatii au drept temei legal obtinerea distincta, din partea Agentiei Române de Asigurarea a Calitatii în Învatamântul Superior, a celui mai înalt calificativ care se poate acorda programelor de master, „ÎNCREDERE”, garantie a valorii diplomelor noastre si în domeniul studiilor de master.
Oportunitati in cariera
 
Pregatirea generala si de specialitate asigura absolventilor competentele necesare pentru a-si desfasura activitatea in banci comerciale, societati de asigurari
si reasigurari, societati de valori mobiliare, Ministerul Finantelor Publice si institutiile sale teritoriale, Garda Financiara, Curtea de Conturi, Agentia Nationala de Administrare Fiscala , companii de consultanta, Consilii locale si judetene, departamentele economico-financiare ale companiilor nationale si transnationale.
Relatii interne si internationale
 
Facultatea noastra este membru al Asociatiei Facultatilor de Economie din Romania, organizatie profesional-stiintifica
constituita cu scopul dezvoltarii si perfectionarii invatamantului superior economic. Sustinem relatiile de colaborare cu facultatile de acelasi profil din tara, din strainatate si, in acest temei, organizam schimburi de cadre didactice si studenti prin programul “ERASMUS”.